endomondo.pl

Najlepszy blog w sieci

środowisko
Porady

Wpływ realizacji inwestycji na środowisko

Dobrze wiemy, jak ważna w obecnych czasach jest ochrona środowiska naturalnego i działanie w zgodzie z naturą. Duże koncerny są krytykowane za anty-ekologiczną politykę firmy, a reputację coraz trudniej jest odbudować. Wpływ inwestycji na środowisko odgrywa istotną rolę w rozwoju danego przedsiębiorstwa. Inwestorzy powinni prowadzić swoją działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Inwestycje są coraz droższe, ponieważ trzeba je prowadzić zgodnie z polityką ekologiczną, a co za tym idzie- nie zawsze można wybrać najtańsze materiały i sprzęty.

Zatem, aby zrealizować swoje inwestycje, zgodnie z przepisami prawnymi, należy uzyskać decyzję środowiskową, ale które przedsięwzięcia wymagają otrzymania takiego pozwolenia?

Kryteria ubiegania się decyzję środowiskową

Przedsięwzięcia, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą wpływać na środowisko, muszą ubiegać się o decyzję środowiskową zgodnie z rozporządzeniem z 2019 roku. Wprowadzenie takiego aktu prawnego miało na celu ujednolicenie oraz usprawnienie systemu oceny inwestycji zagrażających naturze. W przypadku niektórych inwestycji reguły zostały nawet zaostrzone. Jak wiadomo, znaczącą rolę w niszczeniu otoczenia mogą odrywać nawet pojedyncze podmioty, dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie każdej z nowych działalności, aby funkcjonowała zgodnie z prawem. W obecnym czasach coraz większy nacisk kładzie się na ekologię i dbanie o Ziemię, na której przecież żyją miliardy ludzi. 

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne odgrywa tu istotną kwestię – od tego zależy, czy inwestor uzyska zgodę od organów na zrealizowanie przedsięwzięcia. Ocena znaczącego oddziaływania działalności na naturę zostaje skrupulatnie przeprowadzona. W przypadku potencjalnego znaczącego wpływu inwestycji na środowisko urząd, do którego został złożony wniosek, decyduje, czy ocena jest niezbędna do zrealizowana. Następnie organ właściwy nałoży obowiązek przeprowadzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na naturę. Niestety, jest to proces długi i męczący, jednak jest to konieczne, aby inwestycja doszła do realizacji. Należy skrupulatnie przygotować niezbędną do oceny dokumentację – zalecana jest duża cierpliwość i dokładność, bo w innym przypadku wszystkie czynności urzędowe jeszcze bardziej się wydłużą. 

Ale przed uzyskaniem decyzji środowiskowej trzeba starannie wypełnić kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – ale na co konkretnie inwestor powinien zwrócić uwagę?

Istotne informacje przy wyborze odpowiednich dokumentów

Wybór karty informacyjnej przedsięwzięcia czy raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku zależy od działalności inwestycji. Podział przedsięwzięć:

  • przedsięwzięcia zawsze znacząco wpływające na środowisko- należy wypełnić raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco wpływać na środowisko- konieczna jest wypełniona karta informacyjna przedsięwzięcia

Dokładniejszą przynależność działalności inwestora do poszczególnych kategorii można sprawdzić w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 roku odnośnie inwestycji wpływających na środowisko. 

Zwolnienie z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej

Nowe rozporządzenie przewidziało również ulgi dla poszczególnych podmiotów, takich jak tartaki, stolarnie, instalacje do produkcji kotłów czy pojemniki z betonu. Te przedsięwzięcia są zwolnione z konieczności uzyskania od organów właściwych decyzji środowiskowej. Kolejnymi przykładami są instalacje do naprawy sprzętu kolejowego, stacje elektroenergetyczne i zakłady przetwarzające alkohol etylowy czy wytwarzający jakikolwiek alkohol. 

Zostało ustalone, że takie inwestycje nie wpływają znacząco na środowisko ani nie mogą potencjalnie na nie oddziaływać. Takie podmioty nie muszą ubiegać się o uzyskanie decyzji środowiskowej w konieczności rozpoczęcia swojej inwestycji, co znacznie ułatwia wejście na rynek i usprawnia cały proces tworzenia działalności. Więcej informacji można znaleźć na

stronie: https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/raporty-oddzialywania-inwestycji-na-srodowisko