endomondo.pl

Najlepszy blog w sieci

samochód
Porady

Jak skalibrować alkomat?

Alkomat najczęściej kojarzy się z policyjnymi kontrolami. Trzeba jednak wiedzieć, że urządzenie to wykorzystywane jest również, przez inne służby i wiele przedsiębiorstw. Co więcej, od dawna alkomat kupić może każdy do własnego użytku. Takie urządzenie z pewnością posiadać powinien każdy kierowca. Dzięki temu w razie jakichkolwiek wątpliwości będzie mógł samodzielnie przeprowadzić test trzeźwości. Uniknąć można w ten sposób prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Stosowanie alkomatów na pewno przekłada się na większe bezpieczeństwo na drogach. Na rynku nabyć można różne modele alkomatów. Sam zakup urządzenia to jednak nie wszystko. Aby alkomat przez cały czas wskazywał dokładny wynik pomiaru, musi być systematycznie kalibrowany. Jak zatem skalibrować alkomat?

Dlaczego alkomat wymaga kalibracji?

Jak wspomniano, na rynku dostępne są różne alkomaty. Do użytku domowego najczęściej wybierane są modele półprzewodnikowe oraz elektrochemiczne. Wyróżnia je duża precyzja, zwłaszcza alkomatów elektrochemicznych. Co jednak istotne, po pewnym czasie każde urządzenie ulega rozregulowaniu. Wymienić można kilka powodów. Po pierwsze, wskazać można tu na czynniki zewnętrzne. Na rozregulowanie alkomatu wpływa choćby wilgotność powietrza oraz zmienność temperatur. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy pomiary często przeprowadza się na zewnątrz. Po drugie, także duża częstotliwość pomiarów wpływa na stan urządzenia. Im częściej wykonuje się pomiary alkomatem, tym szybciej ulega on rozregulowaniu. Co się stanie, jeśli alkomat się rozreguluje? Niestety przestanie wskazywać prawdziwe i dokładne wyniki pomiarów. Co więcej, może to również doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Sam proces kalibracji polega na porównaniu wyników wskazywanych przez alkomat z wynikami wzorcowymi. W przypadku wystąpienia rozbieżności, urządzenie poddawane jest regulacji, która polega na instalacji nowego oprogramowania. Jak skalibrować alkomat w domu?

Jak się kalibruje alkomat?

Niestety samodzielna kalibracja alkomatu w domu nie jest możliwa. Do przeprowadzenia aktualizacji koniecznie użyć trzeba specjalnych symulatorów. Kalibracja urządzenia rozpoczyna się od przełączenia alkomatu w tryb serwisowy. Następnie wprowadzane są próbki alkoholu o różnym stężeniu. Pozwoli to na sprawdzenie, czy alkomat wskazuje prawidłowy wynik pomiaru, a tym samym czy potrzebna jest regulacja. Na wyżej postawione pytanie, tj. jak skalibrować alkomat samemu nie ma pozytywnej odpowiedzi, ponieważ wymaga to posiadania specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Bez tego nie będzie możliwe prawidłowe określenie tego, jakie poprawki należy wprowadzić do urządzenia. Kalibracja alkomatu wymaga także skorzystania ze specjalistycznych narzędzi. Wymienić można tu choćby piny oraz sprzęt wzorcowy. Cały proces musi być również przeprowadzony na specjalnym stanowisku pomiarowym.

Gdzie skalibrować alkomat?

Może się zatem pojawić pytanie, gdzie można przeprowadzić kalibrację alkomatu, skoro nie można zrobić tego samodzielnie. Kalibracja alkomatu przeprowadzona powinna być przez serwis specjalizujący się w tym zakresie. W takim serwisie pracować powinni doświadczeni fachowcy, a na wyposażeniu znajdować powinien się specjalistyczny sprzęt. Kalibracja alkomatu we Wrocławiu możliwa jest właśnie w takim serwisie. Działający w tym mieście zakład dysponuje nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem do kalibracji alkomatów. Dzięki temu można mieć pewność, że cały proces przeprowadzony zostanie w sposób profesjonalny. Co więcej, dobry serwis zawsze wystawia certyfikat będący poświadczeniem tego, że urządzenie po kalibracji wskazuje prawdziwe i dokładne wyniki pomiarów. Korzystanie z tak skalibrowanego urządzenia jest całkowicie bezpieczne. Można być pewnym, że wskazywany wynik jest prawidłowy. Pamiętać jednak trzeba, aby alkomat kalibrowany był systematycznie. Nowoczesne modele same informują na wyświetlaczu, kiedy konieczna będzie kalibracja. Koniecznie wskazań tych należy przestrzegać. W ten sposób nie dopuści się do rozregulowania urządzenia.